Contact us

    Add: 60#, Xingmei Road, Meizhu Industrial Park, Xinchang County, Zhejiang, China
    Tel: +86-575-86339589
    Mobile: +86-13588569819 Manager Zhang
    Fax: +86-575-86126557
    P.C.: 312500

Contact us

Add: 60#, Xingmei Road, Meizhu Industrial Park, Xinchang County, Zhejiang, China
Tel: +86-575-86339589
Mobile: +86-13588569819 Manager Zhang
Fax: +86-575-86126557
P.C.: 312500
E-mail: sales@zhongtongtech.com
Website: www.zhongtongtech.com

Foreign Trade Department:
Address: No. 60, Xingmei Road, Provincial High-tech Industrial Park, Xinchang County, Zhejiang, China
TEL: +86-575-86124382
FAX: +86-575-86129115
Contact person: Weng Zhiwu
Email: gbpharm_joseph@gbpharm.com